Μάθε για τη γείωση

Μάθε για τη γείωση

Μάθε για τη γείωση Το σημαντικότερο στοιχείο της ηλεκτρικής  μας εγκατάστασης είναι η κατασκευή της γείωσής μας. Και αυτό γιατί με τον όρο γείωση (συμβολίζεται με αυτό το σύμβολο) εννοούμε την αγ...

Ρελλέ Διαρροής – Αυτός που σώζει ζωές

Ρελλέ Διαρροής – Αυτός που σώζει ζωές

Ρελλέ Διαρροής – Αυτός που σώζει ζωές Είναι ένα ηλεκτρολογικό υλικό που τοποθετείται στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Ο χώρος που καταλαμβάνει είναι όσο 2 ή 4 ασφάλειες, ανάλογα με την παροχή που έχουμε, μονοφασική ή τ...

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ηλεκτρικός Πίνακας Είναι η καρδιά της ηλεκτρικής μας εγκατάστασης. Αποτελείται από μία σειρά διατάξεων, ανάλογη των απαιτήσεών μας και είναι αυτός που ρυθμίζει...