Μάθε για τη γείωση

Μάθε για τη γείωση

Μάθε για τη γείωση

Το σημαντικότερο στοιχείο της ηλεκτρικής  μας εγκατάστασης είναι η κατασκευή της γείωσής μας. Και αυτό γιατί με τον όρο γείωση (συμβολίζεται με αυτό το σύμβολο)

εννοούμε την αγώγιμη διαδρομή μέσω διατάξεων όδευσης του ηλεκτρικού ρεύματος προς τη γη (σύνδεση σημείου κυκλώματος ή
μεταλλικού αντικειμένου με τη γη).

Με τη  σωστή  κατασκευή  γείωσης αποφεύγουμε  την πρόκληση  βλάβης  στους χρήστες της  ηλεκτρικής εγκατάστασης  σε περίπτωση  διαρροής, γιατί το ρεύμα οδεύει προς τη γη, μέσω του αγωγού  γείωσης  χωρίς να περάσει μέσα απο το σώμα μας.

Πρίν από τη θέσπιση  της θεμελιακής γείωσης  το 2006 (φεκ 5/3/2004 οριστικά 5/3/2006) στα παλαιά  σπίτια και  ειδικά στο λεκανοπέδιο της  Αττικής , που εφαρμόζεται η  άμεση γείωση, οι γειώσεις  που κατασκευάζονταν  ήταν με τη  μέθοδο  γείωσης  τριγώνου, ή απλού ηλεκτροδίου, ή πάνω στις  σωλήνες ύδρευσης  του οικήματος.

Αυτές  όμως οι γειώσεις  με την πάροδο του χρόνου λόγω της διάβρωσης  των γειωτών που έχουν υποστεί, δεν μας παρέχουν καμία απολύτως  προστασία.

Να μην αναφέρω  και την περίπτωση  που από μόνοι μας  λόγω υδραυλικών εργασιών που έχουμε κάνει, διακόψαμε  τη γείωση που είχαμε στους υδροσωλήνες.

Αυτό σήμερα απαγορεύεται βάσει κανονισμού λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ  ΑΕ  φεκ 552β 26/3/2009– αντιθέτως επιβάλεται  η  ισοδυναμική  σύνδεση  της γείωσης με τους υδροσωλήνες όταν έχεις  κατασκευάσει μια σωστή ,μετρημένη γείωση.

Κατασκευή σωστής γείωσης  πρέπει να έχουμε και εκτός  λεκανοπεδίου  Αττικής  ανεξάρτητα  αν εφαρμόζεται  η ουδετέρωση.

Η πρώτη αιτία πρόκλησης ηλεκτροπληξίας είναι οι ελλιπείς,  κατεστραμμένες, ανύπαρκτες γειώσεις. http://www.elemko.gr/content.asp?langid=1&pageid=4002

Η  δεύτερη αιτία είναι  η μη χρήση  ΔΔΕ  η  RCD  γνωστός  σαν ρελλέ  διαρροής , ή διαφυγής, ή διαφορικός διακόπτης, ή αντιηλεκτροπληξιακός, όπως τον έχει ακούσει ο καθένας.

Η τρίτη αιτία και εγκληματική  από μέρους μας,  η χρήση  by-pass  στο ρελέ διαρροής.

Η χρήση των διαφορικών διακοπτών (ΔΔΕ) είναι επιτακτική, υποχρεωτική  και είναι επικουρική σε κάθε εγκατάσταση (σώζει ζωές) ,παρόλα αυτά την προστασία στον χρήστη την παρέχει η γείωση που είναι  και η απευθείας αγώγιμη σύνδεση των συσκευών μας με τη γη.

Η  ηλεκτρική ενέργεια είναι το  υπέρτατο αγαθό στη ζωή  του σύγχρονου ανθρώπου αλλά πάει χέρι-χέρι με την προστασία που πρέπει να διασφαλίσει ο χρήστης απέναντι  σ΄ αυτήν.

Για την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας  είναι απαραίτητη η σωστή γείωση-πρέπει να λειτουργήσει σωστά όταν την χρειαστούμε, γιατί μια φορά αρκεί επαφή με το  ηλεκτρικό ρεύμα για να τερματίσει μια ανθρώπινη ζωή.

Την απάντηση  αν η γειωσή μας είναι σωστή  την δίνει μόνο  η μέτρησή της, από διακριβωμένα όργανα ελέγχου βάσει  προτύπων

 

ΟΡΓΑΝΟ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΙΩΣΗΣ