Ρελλέ Διαρροής – Αυτός που σώζει ζωές

Ρελλέ Διαρροής – Αυτός που σώζει ζωές

Ρελλέ Διαρροής – Αυτός που σώζει ζωές

Είναι ένα ηλεκτρολογικό υλικό που τοποθετείται στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Ο χώρος που καταλαμβάνει είναι όσο 2 ή 4 ασφάλειες, ανάλογα με την παροχή που έχουμε, μονοφασική ή τριφασική. Το έχετε ακούσει με διαφορετικές ονομασίες όπως ρελλέ διαρροής (RCD), διαφορικό διακόπτη έντασης, διακόπτης διαφυγής έντασης, ηλεκτροstop, αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη

Όπως και να τον ξέρετε είναι το βασικότερο υλικό της ηλεκτρικής εγκατάστασης γιατί σε μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει την προστασία του ανθρώπου από ηλεκτροπληξία και του σπιτιού από πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρικά αίτια.

Σκοπός αυτής της διάταξης (που είναι compact μέσα στον πίνακα) είναι να ανιχνεύει επικίνδυνη διαρροή ρεύματος (μεγαλύτερη των 30mΑ) προς την γη και ακαριαία (σε 2msec) να διακόπτει την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οσο λειτουργεί σωστά και διατηρούμε αυτή την διαφορική διάταξη κάνοντας τακτικό έλεγχο ώστε να εποπτεύει την ηλεκτρική μας εγκατάσταση στα επιτρεπτά όρια ρεύματος διαρροής και χρόνου απομόνωσης, δεν διατρέχουμε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

Ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας του ρελλέ (RCD) για έναν αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο εφοδιασμένο με τα διακριβωμένα όργανα ελέγχου, είναι υπόθεση 5 λεπτών και με κόστος ελέγχου πολύ χαμηλό προκειμένου να πραγματοποιείται ο έλεγχος αυτός μία φορά τον χρόνο ώστε να έχουμε μια ασφαλέστερη ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Από την μεριά σας το μόνο τσεκάρισμα που μπορείτε να κάνετε, είναι να ενεργοποιείτε το TEST (μπουτόν) του ρελλέ σε τακτά χρονικά διαστήματα και σίγουρα πάντα μετά από καταιγίδες, πτώσεις κεραυνών (ευαίσθητος σε αυτά τα φαινόμενα) ώστε να διαπιστώσετε μόνον εάν λειτουργεί μηχανικά.

Σημειώστε ότι ο RCD λειτουργεί επικουρικά (επιπρόσθετα) για την ασφάλειά μας και ότι κύριο μέσο προστασίας, παραμένει η μικρή αντίσταση γείωσης, κάνοντας αποτελεσματικότερο τον RCD μας.

Δεν πρέπει να τον παρακάμπτουμε για κανένα λόγο, καθότι η τοποθέτησή του είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία.

Κακώς που αρκετοί πλέον τοποθετούν διακόπτη παράκαμψης του RCD τον λεγόμενοby–pass με πρόσχημα την αδιάλειπτη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης, παρότι ο RCD έχει ανιχνεύσει διαρροή προς την γη. Η επαναλειτουργία της εγκατάστασης με αυτόν τον τρόπο θέτει σε άμεσο κίνδυνο τον χρήστη πέραν του ότι είναι νομοθετικά απαγορευμένο.

Σε περίπτωση που ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός έχει καταναλώσεις όπως φωτισμός LED, κλιματιστικά inverter, UPS κλπ. όπου παρουσιάζονται παλμικά ρεύματα διαρροής με συνεχή συνιστώσα, η προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας θα πρέπει να εξασφαλίζεται με την χρήση RCD τύπου Α. Αυτός είναι πλέον ο τύπος που έχει καθιερωθεί στην Ευρώπη ως standard.